Księgi wieczyste, Zamość, ul. Zgoda

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Zgoda 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Zgoda 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Zgoda 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Zgoda 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Zgoda 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Zgoda 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Zgoda 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Zgoda 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Zgoda 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.