Księgi wieczyste, Zamość, ul. Żdanowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Żdanowska 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Żdanowska 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Żdanowska 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Żdanowska 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Żdanowska 11 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Żdanowska 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Żdanowska 14A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Żdanowska 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Żdanowska 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Żdanowska 19 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Żdanowska 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Żdanowska 20A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Żdanowska 21 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Żdanowska 22 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Żdanowska 26 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Żdanowska 30 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Żdanowska 34 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.