Księgi wieczyste, Zamość, ul. Zamenhofa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Zamenhofa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Zamenhofa 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Zamenhofa 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Zamenhofa 7A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Zamenhofa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Zamenhofa 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Zamenhofa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Zamenhofa 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Zamenhofa 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Zamenhofa 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.