Księgi wieczyste, Zamość, ul. Zajazd

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Zajazd 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Zajazd 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Zajazd 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Zajazd 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Zajazd 9 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.