Księgi wieczyste, Zamość, ul. Wyspiańskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Wyspiańskiego 1A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Wyspiańskiego 1B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Wyspiańskiego 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Wyspiańskiego 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Wyspiańskiego 3A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Wyspiańskiego 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wyspiańskiego 11A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wyspiańskiego 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Wyspiańskiego 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Wyspiańskiego 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.