Księgi wieczyste, Zamość, ul. Wazowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Wazowskiego 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Wazowskiego 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.