Księgi wieczyste, Zamość, ul. Wąska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Wąska 1 13 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wąska 3 41 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wąska 5 12 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wąska 11 16 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Wąska 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Wąska 12A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Wąska 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Wąska 16 40 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Wąska 18 50 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Wąska 20 38 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.