Księgi wieczyste, Zamość, ul. Tatarska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Tatarska 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Tatarska 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Tatarska 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Tatarska 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Tatarska 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Tatarska 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Tatarska 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Tatarska 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Tatarska 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Tatarska 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Tatarska 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.