Księgi wieczyste, Zamość, ul. Szklarniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Szklarniowa 1A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Szklarniowa 1C brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Szklarniowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Szklarniowa 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Szklarniowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Szklarniowa 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Szklarniowa 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Szklarniowa 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Szklarniowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Szklarniowa 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Szklarniowa 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Szklarniowa 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Szklarniowa 22 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Szklarniowa 26 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Szklarniowa 28 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Szklarniowa 30 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Szklarniowa 32 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.