Księgi wieczyste, Zamość, ul. Sokola

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Sokola 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Sokola 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Sokola 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Sokola 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Sokola 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Sokola 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Sokola 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.