Księgi wieczyste, Zamość, ul. Słowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Słowicza 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Słowicza 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Słowicza 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Słowicza 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Słowicza 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Słowicza 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Słowicza 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Słowicza 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Słowicza 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Słowicza 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Słowicza 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Słowicza 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.