Księgi wieczyste, Zamość, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Słoneczna 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Słoneczna 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Słoneczna 2A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Słoneczna 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Słoneczna 5A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Słoneczna 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Słoneczna 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Słoneczna 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Słoneczna 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Słoneczna 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Słoneczna 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.