Księgi wieczyste, Zamość, ul. Różana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Różana 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Różana 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Różana 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Różana 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Różana 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.