Księgi wieczyste, Zamość, ul. Przemysłowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Przemysłowa 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Przemysłowa 2A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Przemysłowa 2B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Przemysłowa 2C brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Przemysłowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Przemysłowa 4A 8 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Przemysłowa 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Przemysłowa 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Przemysłowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Przemysłowa 13A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Przemysłowa 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Przemysłowa 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Przemysłowa 21 3 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Przemysłowa 21A 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Przemysłowa 22 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.