Księgi wieczyste, Zamość, ul. Osiedlowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Osiedlowa 2 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Osiedlowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Osiedlowa 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Osiedlowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Osiedlowa 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Osiedlowa 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.