Księgi wieczyste, Zamość, ul. Ogińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Ogińskiego 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Ogińskiego 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Ogińskiego 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Ogińskiego 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Ogińskiego 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Ogińskiego 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Ogińskiego 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Ogińskiego 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Ogińskiego 16A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Ogińskiego 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Ogińskiego 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.