Księgi wieczyste, Zamość, ul. Obrońców Pokoju

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 9A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 15 3 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 18A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 21 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 23 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 33 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 35 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Obrońców Pokoju 36 13 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.