Księgi wieczyste, Zamość, ul. Nowy Świat

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Nowy Świat 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Nowy Świat 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Nowy Świat 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Nowy Świat 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Nowy Świat 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Nowy Świat 9 20 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.