Księgi wieczyste, Zamość, ul. Niska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Niska 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Niska 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Niska 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Niska 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Niska 12 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Niska 14 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.