Księgi wieczyste, Zamość, ul. Moniuszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Moniuszki 1C brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Moniuszki 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Moniuszki 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Moniuszki 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Moniuszki 13A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Moniuszki 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Moniuszki 16A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Moniuszki 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Moniuszki 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Moniuszki 19 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Moniuszki 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Moniuszki 21 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Moniuszki 23 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Moniuszki 24 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Moniuszki 27 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Moniuszki 28 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Moniuszki 29 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Moniuszki 29A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Moniuszki 30 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Moniuszki 31 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Moniuszki 35 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Moniuszki 40 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Moniuszki 41 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Moniuszki 43 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.