Księgi wieczyste, Zamość, ul. Modrzewiowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Modrzewiowa 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Modrzewiowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Modrzewiowa 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Modrzewiowa 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Modrzewiowa 7 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Modrzewiowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Modrzewiowa 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Modrzewiowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Modrzewiowa 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Modrzewiowa 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Modrzewiowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.