Księgi wieczyste, Zamość, ul. Makuszyńskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Makuszyńskiego 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Makuszyńskiego 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Makuszyńskiego 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Makuszyńskiego 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Makuszyńskiego 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Makuszyńskiego 15 3 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Makuszyńskiego 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.