Księgi wieczyste, Zamość, ul. Ludowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Ludowa 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Ludowa 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Ludowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Ludowa 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Ludowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Ludowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.