Księgi wieczyste, Zamość, ul. Łąkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Łąkowa 1A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Łąkowa 1B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Łąkowa 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Łąkowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Łąkowa 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Łąkowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Łąkowa 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Łąkowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Łąkowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Łąkowa 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.