Księgi wieczyste, Zamość, ul. Kwiatowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Kwiatowa 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Kwiatowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Kwiatowa 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Kwiatowa 6A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Kwiatowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Kwiatowa 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Kwiatowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Kwiatowa 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Kwiatowa 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Kwiatowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Kwiatowa 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Kwiatowa 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Kwiatowa 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Kwiatowa 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Kwiatowa 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Kwiatowa 22 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Kwiatowa 24 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Kwiatowa 30 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.