Księgi wieczyste, Zamość, ul. Kochanowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Kochanowskiego 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Kochanowskiego 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Kochanowskiego 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.