Księgi wieczyste, Zamość, ul. Klonowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Klonowa 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Klonowa 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Klonowa 4B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Klonowa 4C brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Klonowa 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Klonowa 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Klonowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Klonowa 16 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Klonowa 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Klonowa 20 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Klonowa 21A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Klonowa 24 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Klonowa 26 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Klonowa 27 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Klonowa 29 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Klonowa 30A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Klonowa 31 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Klonowa 31A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Klonowa 33 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Klonowa 35 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Klonowa 36 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Klonowa 40 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Klonowa 44 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Klonowa 49 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Klonowa 51 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.