Księgi wieczyste, Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Kazimierza Wielkiego 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.