Księgi wieczyste, Zamość, ul. Kasprowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Kasprowicza 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Kasprowicza 4 1 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Kasprowicza 7 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Kasprowicza 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Kasprowicza 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.