Księgi wieczyste, Zamość, ul. Jutrzenki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Jutrzenki 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Jutrzenki 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jutrzenki 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jutrzenki 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Jutrzenki 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jutrzenki 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Jutrzenki 15A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.