Księgi wieczyste, Zamość, ul. Jordana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Jordana 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Jordana 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Jordana 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jordana 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Jordana 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Jordana 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jordana 25 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jordana 27 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Jordana 28 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jordana 31 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Jordana 32 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jordana 41 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Jordana 42 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jordana 43 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Jordana 47 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.