Księgi wieczyste, Zamość, ul. Jaworowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Jaworowa 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Jaworowa 3 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Jaworowa 8 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jaworowa 9 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Jaworowa 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jaworowa 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Jaworowa 13 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jaworowa 14 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Jaworowa 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jaworowa 18 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Jaworowa 19 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Jaworowa 21 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jaworowa 22 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Jaworowa 23 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Jaworowa 24 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Jaworowa 25 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jaworowa 28 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Jaworowa 29 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Jaworowa 31 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Jaworowa 33 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jaworowa 35 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jaworowa 37 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Jaworowa 42 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Jaworowa 44 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Jaworowa 48 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.