Księgi wieczyste, Zamość, ul. Infułacka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Infułacka 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Infułacka 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Infułacka 7 13 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Infułacka 9 29 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Infułacka 15 9 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Infułacka 17 28 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Infułacka 19 30 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Infułacka 25 7 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Infułacka 27 31 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1
Zamość, ul. Infułacka 29 28 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Infułacka 36 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.