Księgi wieczyste, Zamość, ul. Gminna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Gminna 1 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Gminna 2 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Gminna 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gminna 6 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Gminna 9A brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Gminna 10 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Gminna 11 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Gminna 12 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Gminna 13A 1 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Gminna 15 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Gminna 17 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Gminna 19 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gminna 24 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Gminna 25 3 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/5
Zamość, ul. Gminna 25B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gminna 28 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Gminna 30 16 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Gminna 33 4 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Gminna 34 11 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Gminna 36 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Gminna 37 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Gminna 38 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/4
Zamość, ul. Gminna 42 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Gminna 49 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gminna 53 2 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gminna 53B brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/9
Zamość, ul. Gminna 53D brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Gminna 53E brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Gminna 55E brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Gminna 57 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.