Księgi wieczyste, Zamość, ul. Gęsia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Gęsia 4 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/2
Zamość, ul. Gęsia 5 brak lokali ZA1Z/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.