Księgi wieczyste, Zamość, ul. Dąbrowskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zamość, ul. Dąbrowskiego 2 18 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0
Zamość, ul. Dąbrowskiego 3 10 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/6
Zamość, ul. Dąbrowskiego 4 26 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/7
Zamość, ul. Dąbrowskiego 5 25 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/3
Zamość, ul. Dąbrowskiego 6 15 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/8
Zamość, ul. Dąbrowskiego 7 26 lokali ZA1Z/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.