Księgi wieczyste, Nałęczów, ul. Struga

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Nałęczów, ul. Struga 6 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/2
Nałęczów, ul. Struga 9 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/5
Nałęczów, ul. Struga 10 brak lokali LU1P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.