Księgi wieczyste, Rosanów, ul. Szafirowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rosanów, ul. Szafirowa 5 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/3
Rosanów, ul. Szafirowa 6 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4
Rosanów, ul. Szafirowa 7 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/5
Rosanów, ul. Szafirowa 8 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Szafirowa 9 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/7
Rosanów, ul. Szafirowa 10 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Szafirowa 11 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.