Księgi wieczyste, Rosanów, ul. Pauliny

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rosanów, ul. Pauliny 1 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/3
Rosanów, ul. Pauliny 2 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/3
Rosanów, ul. Pauliny 3 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Pauliny 4 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Pauliny 5 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/5
Rosanów, ul. Pauliny 6 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/9
Rosanów, ul. Pauliny 7 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 8 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4
Rosanów, ul. Pauliny 9 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Pauliny 10 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 11 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/2
Rosanów, ul. Pauliny 12 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Pauliny 13 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/2
Rosanów, ul. Pauliny 14 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/2
Rosanów, ul. Pauliny 15 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/9
Rosanów, ul. Pauliny 17 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 18 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 19 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 20 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/4
Rosanów, ul. Pauliny 21 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/9
Rosanów, ul. Pauliny 23 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/6
Rosanów, ul. Pauliny 24 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/5
Rosanów, ul. Pauliny 25 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/7
Rosanów, ul. Pauliny 26 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/8
Rosanów, ul. Pauliny 27 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/1
Rosanów, ul. Pauliny 28 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.