Księgi wieczyste, Rosanów, ul. Dębowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Rosanów, ul. Dębowa 1 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/0
Rosanów, ul. Dębowa 3 brak lokali LD1G/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.