Księgi wieczyste, Wierzchlas, ul. Zielona

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wierzchlas, ul. Zielona 1 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/4
Wierzchlas, ul. Zielona 2 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/4
Wierzchlas, ul. Zielona 4 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/4
Wierzchlas, ul. Zielona 6 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/4
Wierzchlas, ul. Zielona 8 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 12 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 13 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/6
Wierzchlas, ul. Zielona 14 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/2
Wierzchlas, ul. Zielona 15 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/5
Wierzchlas, ul. Zielona 16 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/2
Wierzchlas, ul. Zielona 17 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/7
Wierzchlas, ul. Zielona 18 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/5
Wierzchlas, ul. Zielona 19 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/0
Wierzchlas, ul. Zielona 22 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/6
Wierzchlas, ul. Zielona 24 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/5
Wierzchlas, ul. Zielona 26 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/6
Wierzchlas, ul. Zielona 28 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/2
Wierzchlas, ul. Zielona 30 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/0
Wierzchlas, ul. Zielona 36 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/3
Wierzchlas, ul. Zielona 38 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/8
Wierzchlas, ul. Zielona 44 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/5
Wierzchlas, ul. Zielona 46 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 48 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/8
Wierzchlas, ul. Zielona 50 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 55 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/7
Wierzchlas, ul. Zielona 57 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 62 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/8
Wierzchlas, ul. Zielona 64 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1
Wierzchlas, ul. Zielona 68 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/4
Wierzchlas, ul. Zielona 70 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/8
Wierzchlas, ul. Zielona 72 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/7
Wierzchlas, ul. Zielona 74 brak lokali SR1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.