Księgi wieczyste, Przedbórz, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przedbórz, ul. Słoneczna 1 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/8
Przedbórz, ul. Słoneczna 11 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/5
Przedbórz, ul. Słoneczna 13 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/8
Przedbórz, ul. Słoneczna 21 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/4
Przedbórz, ul. Słoneczna 25 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/9
Przedbórz, ul. Słoneczna 27 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/2
Przedbórz, ul. Słoneczna 35 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/2
Przedbórz, ul. Słoneczna 39 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.