Księgi wieczyste, Przedbórz, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Przedbórz, ul. Poprzeczna 3 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/0
Przedbórz, ul. Poprzeczna 4 brak lokali PT1R/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.