Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Zapolskiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Zapolskiej 2 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Zapolskiej 6 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Zapolskiej 8 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 9 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/5
Andrespol, ul. Zapolskiej 10 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 11 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/5
Andrespol, ul. Zapolskiej 12 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Zapolskiej 13 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Zapolskiej 15 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Zapolskiej 16 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 17 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 18 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 19 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 20 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Zapolskiej 21 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Zapolskiej 22 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 23 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Zapolskiej 24 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Zapolskiej 26 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Zapolskiej 28 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 28A brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 30 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Zapolskiej 32 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Zapolskiej 33 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/5
Andrespol, ul. Zapolskiej 34 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Zapolskiej 35 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Zapolskiej 36 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Zapolskiej 37 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/5
Andrespol, ul. Zapolskiej 39 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Zapolskiej 41 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Zapolskiej 41A brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.