Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Wysoka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Wysoka 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Wysoka 5 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Wysoka 8 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Wysoka 15 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Wysoka 17 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Wysoka 18 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Wysoka 19 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Wysoka 20 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Wysoka 21 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Wysoka 22 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Wysoka 23 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Wysoka 24 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Wysoka 25 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Wysoka 26 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.