Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Wieniawskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Wieniawskiego 3 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Wieniawskiego 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Wieniawskiego 5 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Wieniawskiego 6 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Wieniawskiego 7 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Wieniawskiego 8 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.