Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Stawowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Stawowa 11 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Stawowa 13 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Stawowa 16 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Stawowa 18 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.