Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Rzeźna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Rzeźna 18 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/5
Andrespol, ul. Rzeźna 26 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.