Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Paderewskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Paderewskiego 3 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Paderewskiego 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/0
Andrespol, ul. Paderewskiego 5 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.