Księgi wieczyste, Andrespol, ul. Orzeszkowej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Andrespol, ul. Orzeszkowej 1 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Orzeszkowej 2B brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Orzeszkowej 4 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Orzeszkowej 8 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Orzeszkowej 9 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/6
Andrespol, ul. Orzeszkowej 10 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/2
Andrespol, ul. Orzeszkowej 11 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/1
Andrespol, ul. Orzeszkowej 12 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/8
Andrespol, ul. Orzeszkowej 12A brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Orzeszkowej 15 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Orzeszkowej 16 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/4
Andrespol, ul. Orzeszkowej 18 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7
Andrespol, ul. Orzeszkowej 19 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Orzeszkowej 20 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Orzeszkowej 21 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Orzeszkowej 31 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Orzeszkowej 33 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/9
Andrespol, ul. Orzeszkowej 38 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/3
Andrespol, ul. Orzeszkowej 41 brak lokali LD1M/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.